Sunday, 11 December 2011

RPH DSV TAHUN 1- Menggambar-(Catan)


DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

Tahun          :    1 Harmoni (20 orang)

Bidang         :    Menggambar

Aktiviti       :    Catan

Tema           :    Alam Benda

Tajuk                    :    Ikan

Masa            :   1020-1120( 60 minit)

Tarikh          :   26 Januari 2011

Media          :     Alat  : berus,palet

                           Bahan  :  Kertas lukisan, pensil, warna air

Bahan bantu mengajar :   gambar ikan,  lagu (Anak Ikan)

EMK            :   Elemen keusahawanan, kreativiti  dan inovatif.

STANDARD  KANDUNGAN
1.       Persepsi dan pemahaman Bahasa seni visual yang terdapat pada alam  ciptaan Tuhan,

objek buatan  manusia, dan karya seni.

2.      Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual .

3.      Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam karya seni.

4.      Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.


STANDARD  PEMBELAJARAN

1.1   Persepsi Estetik              Murid dapat mengenal , menamakan, dan                 memahami

                                                  bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

1.1.1       Unsur seni

1.1.1.1                     Garisan – Melengkung (Olahan garisan yang
         
                                        menghasilkan rupa

 1.1.1.2          Rupa- organic

                     1.1.1.3                  Warna – primer dan sekunder
         
1.1.2      Prinsip rekaan

                   1.1.2.1           Imbangan – bentuk

                   1.1.2.2          Kepelbagaian – garisan


1.2   Aplikasi Seni                Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa

                                                      seni visual dalam menghasilkan karya seni.

          1.2.1   Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.

                   1.2.1.1           Alat   -        berus warna, palet

                   1.2.1.2          Bahan  -       kertas lukisan, pensil dan warna air.

          1.2.2   Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
                                        
                     penghasilan karya.

                   1.2.2.1          Teknik –catan ( basah atas kering)
                  
1.3   Ekspresi Kreatif   Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman,  
                                           
                                          dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan

                                        karya seni.

          1.3.1   Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif

          1.3.2   Menggunakan unsur seni (garisan, warna, jalinan   dan rupa)

                      dalam penghasilan karya.

          1.3.3   Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni        
                                                                     
                      visual.


1.4   Apresiasi  seni     Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya seni       

                                        dan rakan berpandukan bahasa  seni.

          1.4.1   Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan.

          1.4.2   Menceritakan karya sendiri secara lisan.

          1.4.3   Menghargai karya sendiri dan rakan.   STANDARD PEMBELAJARAN


ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi  estetik (10 Minit)
·         Guru dan murid menyanyikan lagu “Anak Ikan”

Anaklah ikanlah ikan dimakan ikan (2X)
Ikanlah kecil tulangnya banyak tulangnya(2X)
Marilah kitalah kita bersukaria(2X)
Sambil menyanyilah nyanyi gelak ketawa(2X)

·         Guru menghubungkaitkan lirik lagu dengan

pelajaran pada hari ini.

·         Guru  menunjukkan contoh gambar atau

lukisan gambar yang telah siap.

·         Guru berinteraksi  dengan murid tentang

unsur  garisan , warna, rupa dan jalinan.

Aplikasi seni (10 Minit)

·         Guru berinteraksi dengan murid tentang

jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat  

           catan.

·         Guru berinteraksi dengan murid tentang cara

penggunaan media dalam penghasilan catan.

Ekspresi  kreatif (20 Minit)
·         Guru menunjukkan cara menghasilkan lukisan

    ikan.

Langkah 1

·         Sediakan kertas lukisan, pensil dan cat air.
Langkah 2

·         Lukiskan  bentuk seekor ikan pada kertas
lukisan.
Langkah  3

·         Warnakan bahagian-bahagian ikan yang lain.

Apresiasi Seni (20 Minit)
 
·         Murid mempamerkan hasil karya.

·         Murid menceritakan hasil karya sendiri dan

rakan-rakan.

·         Guru dan murid membuat penilaian bersama

untuk memilih karya yang mereka rasa paling

 bernilai.

·         Guru membuat rumusan .


Hasil karya
 
                                                                                                                  

Refleksi

Pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan.  Murid-murid sangat teruja dapat menggunakan warna air. Empat dari dua puluh orang tidak dapat menyiapkan gambar.

Kekuatan:

Lagu ‘Anak ikan’ sangat sesuai untuk menarik perhatian murid kepada tajuk P&P hari ini.  Murid juga seronok menyanyi lagu ’Anak Ikan’. Saya mendapati penerangan saya tentang penggunaan media dalam menghasilkan catan jelas.  Penjelasan yang jelas tadi telah memberi keyakinan yang membolehkan murid menghasilkan catan yang kemas.  Oleh itu, saya akan memastikan saya sentiasa memberi penjelasan yang jelas dalam setiap pengajaran.

Kelemahan:
Saya menghadapi masalah mengawal empat orang murid lelaki hari ini. Akibatnya, mereka gagal menyiapkan hasil catan. Masalah ini berpunca dari kesilapan saya.  Saya masih belum mengenali mereka dan tidak sedar mereka tidak boleh berada dalam satu kumpulan.

Penambahbaikan:
Saya akan berusaha untuk lebih mengenali murid-murid saya secepat mungkin dengan berbincang dengan semua guru yang mengajar kelas 1 Harmoni. Daripada hasil perbincangan kami, kami akan menyusun semula ‘sitting plan’ yang telah disusun selepas Program Transisi. Saya juga akan melaksanakan sistem ganjaran di mana kelakuan baik semasa P&P akan diberi ganjaran.No comments:

Post a Comment